El Ple Municipal

Què és el Ple Municipal?

El Ple Municipal és l'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i totes les regidores escollits per la cituadania i és presidit per l'alcalde o alcaldessa. És un òrgan municipal d'obligatòria existència en tots els ajuntaments. El nombre dels membres de la corporació es determina d'acord amb el règim establert per la Llei electoral. Mensualment aquests regidors/es es reuneixen i cada grup municipal presenta una sèrie de mocions que es discuteixen entre tots. Després de presentar i discutir cada moció, tots els grups municipals les voten: poden votar-hi a favor o en contra, i també s’hi poden abstenir. A més a més, abans de començar el ple és el torn de l'audiència pública, on tots els ciutadans hi poden anar a dir-hi la seva i fer sentir la seva veu directament davant dels màxims representants del municipi.

El Ple Municipal de Benifallet

Actualment, segons l'establert per la llei la Corporació municipal de Benifallet, el ple municipal està compost per un total de 7 regidors/regidores.


En les eleccions celebrades el dia 26 de maig van sortir elegits els regidors i les regidores del mandat 2019-2023 de l'Ajuntament de Benifallet. 

Menu

Menú principal

Llengües