MERCÈ PEDRET I RAMOS (Candidatura de Progrés)

Alcaldessa - Hisenda, Governació, Salut i Personal

 

SÍLVIA FOLQUÉ BELTRAN  (Candidatura de Progrés)

Primera Tinent d'Alcaldia - Turisme, Promoció Econòmica, Memòria Història, Atenció a la Dona i Prespectiva de Gènere

ELIES ORTEGA  MARGALEF (Candidatura de Progrés)

Regidor de Joventut, Festes, Serveis Socials, Família i Ocupació. 

 

ANTONIO LLÉSERA MARGALEF (Candidatura de Progrés)

Segon Tinent d'Alcaldia - Regidor d'Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient

 

JORDI BORRÀS FANECA (Candidatura de Progrés)

 

Regidor d'Educació, Oci, Esports i Cultura

 

Subscribe to