Els Safareigs de Benifallet

 

El safareig és el lloc, espai o construcció on es rentava  la roba fins el segle XX. L’edifici dels safareigs de Benifallet es troba format per un únic volum de planta baixa. La seua disposició en planta és rectangular amb coberta longitudinal a dos aigües. L’estructura vertical està formada per pilars de maçoneria, i l’estructura horitzontal per cavalls de fusta disposats en quatre crugies. Els tancaments de murs de maçoneria entre els pilars constitueixen una barrera de mitja alçada que permet la il·luminació i ventilació continua dels rentadors. Els rentadors estan constituïts per tres safareigs contigus comunicats entre si per sobreeixidors per facilitar els processos de neteja i repassada de la roba, i en el perímetre dels quals es troba la superfície de neteja en pendent cap a les basses.

L'edifici és singular també l'estructura de cavalls de la coberta, i el sistema d’entrebigat i suport de les teules. Cada municipi disposava del seu rentador, essent un important avenç, des de
la vessant de la millora de la salut pública dels pobles, el pas de netejar la roba a la vora del riu a fer-ho en una edificació específica.

Etnogràficament, cal constatar la funció històrica dels rentadors com a punt de trobada, d'intercanvi, de comunicació i de convivència entre les dones del poble. Fins a l’extrem que el terme “fer safareig” passa a tenir un doble sentit, significant a més de l’acció pròpia dels rentadors fer petar la xerrada i tafanejar mentre es renta la roba. Finalment, la cultura de l’aprofitament de l’aigua, que sembla que tornem a valorar, es constata molt bé en aquestes construccions pel que fa a l’aprofitament i la reutilització de l’aigua. L’aprofitament de l’aigua de l’origen natural per a fer safareig comunitàriament, possibilitava després aprofitar-la per regar els horts propers.

L’artista Amanda Corominas va fer un mosaic per commemorar aquesta tradició, donant-li vida amb el mateix esperit que es feia a principis de segle passat, amb les dones com a protagonistes rentant la roba. 

Els rentadors es troben situats en la confluència dels carrers Dr. Sastre, Alfons i el Parc de les Moreres, al passeig del riu. 

S'abonner à