La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 5.000€ per a l’adquisició d’un equip audiovisual per a l’edifici de l’antiga SAT. Convocatòria 2019 destinada a inversions en equipaments municipals.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 2.010,59 euros per al Consultori mèdic - Convocatòria 2018.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 8.677,15 euros per l'Arranjament i milora del camí del Figueral i el camí de Mollet. Anualitat 2019.
La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 39.708,48€ per a l'adquisició de l'edifici de la SAT-Subvencions dinamització territorial anys 2018 i 2019.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 7.000,00€ per a Interessos de Préstec. Convocatòria 2019.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 6.013,3€ per actuacions Protecció SP i Seguretat en les piscines, convocatòria 2019.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 2.248,31€ per la Millora d'Espais Municipals - Subvencions de caràcter singular i extraordinari, any 2017.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 8.328,65€ per a l'actuació "Renovació del sistema d'abastament d'aigua potable" - PEXI 2018
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 3.203,81€ per a l’actuació “Optimització xarxa millora rendiment hidràulic”.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet la subvenció de 96.640,78€ del Pla d'Acció Municipal, anualitat 2018, per l'actuació "Renovació de l'enllumenat públic i ornamental de les Coves" del programa d'inversions.

Pàgines

Subscriure a