Borsa treball patró llagut - Convocatòria 2019
Borsa Treball Personal Brigada - Convocatòria 2019
Ampliació borsa treball informador/a turístic/a, convocatòria 2019.
Procés selecció plaça secretari-interventor - Convocatòria 2019
Procés selectiu Borsa Treball per atendre la Piscina municipal
Subscriure a