La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 7.000,00€ per a Interessos de Préstec. Convocatòria 2020.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 10.000,00€ per a activitats culturals, esportives i educatives i per impacte i despeses derivades dels efectes de la COVID 2019, convocatòria 2020.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció nominativa de 50.000,00€ per l’obra “Condicionament de l’aparcament i camí de les Coves Meravelles”.
PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL – 2020: La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet la subvenció de 10.000,00 € del Pla d'Acció Municipal de l'anualitat 2020 per facilitar el finançament i pagament de les actuacions del programa de despesa corrent.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció d’11.201,83€ amb matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 742,76€ per al Consultori mèdic. Convocatòria 2019.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 5.425,00€ per la Llar d'Infants, curs 2018/2019.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 2.960,72€ per a programes i activitats de promoció turística. Convocatòria 2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 431,46€ per a activitats espotives de caràcter singular - Diada de jocs esportius i tradicionals al riu Ebre. Convocatòria 2019.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 4.788,93 € per actuacions de Protecció de la Salut Pública destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà. Convocatòria 2019.

Pàgines

Subscriure a