Procès selectiu borsa de Treball personal laboral, patró de llagut.
Procès selectiu borsa de Treball personal informador/a turistíc/a.
procés selectiu Borsa Treball per atendre la Piscina municipal
Borsa treball patró llagut - Convocatòria 2019
Borsa Treball Personal Brigada - Convocatòria 2019
Ampliació borsa treball informador/a turístic/a, convocatòria 2019.
Procés selecció plaça secretari-interventor - Convocatòria 2019
Convocatòria Borsa treball Informador/a Turístic/a 2018
Procés selectiu borsa de Treball personal informador/a turistíc/a
Ampliació de la Borsa de Treball de Turisme
Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües