La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 1.500,00 euros per a l'adquisició de llibres i diaris destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública.
La Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 2.000,00 euros per a l'adquisició de llibres i diaris destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública.
Amb el suport del Departament de Cultura. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 18.767,00€ per executar el Projecte d’Intervenció Arqueològica al Jaciment del Castellot de la Roca Roja – (Convocatòria 2022).
DESTAQUEM L’Agència Catalana de l’Aigua ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 12.489,85€ per a l’execució d’actuacions de prevenció i reparació en el DPH en trams urbans de lleres públiques, 2022-2023.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 200,00€ per activitats de foment de la cultura – Homenatge 103 aniversari Pete Seeger. Convocatòria 2022.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 13.773,35€ per l’actuació “Arranjament de la coberta de la Casa Consistorial”– Excepcionals Convocatòria 2022.
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 10.000,00 € del Pla d'Acció Municipal de l'anualitat 2022 per facilitar el finançament i pagament de les actuacions del programa de despesa corrent.
Subvenció ecataleg
DESTAQUEM La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Benifallet una subvenció de 14.822,00€ per activitats culturals de caràcter singular – Festivitat de la Mare de Déu de Dalt, celebració de la declaració del Poblat Ibèric com a Bé d’Interès Local i celebració de la declaració de les ...
Subscriure a