La Roca Folletera

 

La Roca Folletera deu el seu nom a les pissarres triàsiques de la seva formació, que es presenten en làmines perpendiculars, o sigui, en fulls. La Roca Folletera també ha rebut el nom de Penya dels Orguinse per la forma que té de tubs d'orgue. En aquell indret, a la riba esquerra de l'Ebre, hi ha la font de la Regina, d'antiguitat notòria. Aquesta Roca Folletera també és citada com a límit natural per Ramon Berenguer IV l'any 1149 i constituïda el límit jurisdiccional de la Tortosa sarraïna. 

...Dono etiam vobi prata el paschuas et venationes et habetis hec onmia vo et omne succeores vetri post vos libere et ingenue cum omnibus ingressibus et egressibus sicut habentur et continenturper terram de Collo Balagerii usque ad Valldichona, et sicut pervadit la Rocha Faletera usque ad mare... Carta de Població atorgrada per Ramon Berenguer IV, Comte de Barcelona i Príncep d'Aragó als habitants de Tortosa. 30 novembre de 1149.

Subscriure a