Plec de clàusules administratives particulars per al sotsarrendament de les instal·lacions de l'Antiga Estació de Benifallet.

04/08/2021

Plec de clàusules administratives particulars per al sotsarrendament de les instal·lacions de l'Antiga Estació de Benifallet.

L'Ajuntament informa que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha publicat el Plec de clàusules administratives particulars per al sotsarrendament de les instal·lacions de l'Antiga Estació de Benifallet per dur a terme serveis turístics i culturals de la via verda, per procediment obert, tramitació ordinària, amb diversos criteris d'adjudicació.

Podeu consultar expedient.

 

Documents associats: