Bases i convocatòria de les subvencions - (13 d'abril)

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, i està obert fins que s'exhaureixi la dotació del pressupost de la subvenció.

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost

Les persones o entitats beneficiàries, amb un màxim de facturació de 500.000 € i 5 persones treballadores (fixes o discontinues) destinades a l'àmbit turístic de l'activitat,  poden ser: Professionals autònoms i les microempreses turístiques, Establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural. Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, empreses gestores de destinació (destination managers companies), organitzadores professionals de congressos i explotadores d'habitatges d'ús turístic. Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori i Guies de turisme habilitats.