Diputació de tarragona s'adhereix a les propostes per fer fornt a les necessitats sanitaries - (20 d'abril)